Wyposażenie laboratoriów, warsztatów i pracowni elektrycznych​

Noga stołu elektrotechnicznego - EiAplus EL-2000

Stol Elektrotechniczny

Noga stołu elektrotechnicznego stanowi bez wątpienia ważny element doposażenia stołu laboratoryjnego lub warsztatowego o wymiarach 1500mm x 750mm i wysokości maksymalnej 840mm. Urządzenie jest niezbędnym narzędziem pracy technika i inżyniera i zdecydowanie ułatwia pracę w pracowni lub warsztacie.

Urządzenie wyposażono w dwa odrębne zasilania regulowane AC i DC, gniazda 230V, gniazdo siłowe, złącza bananowe. Wbudowane dwa autotransformatory umożliwiają płynną regulację napięć w dwóch niezależnych zasilaniach. Ponadto zasilania DC zabezpieczono transformatorami separacyjnymi.

Mierniki wbudowane w konsolecie umożliwiają odczyt napięć i prądów w obwodach regulowanych.

Opis produktu

Noga stołu elektrotechnicznego serii EL-2000 przeznaczona jest do zastosowania jako dostawka do stołu laboratoryjnego jak i warsztatowego. Urządzenie służy do zasilania urządzeń elektrotechnicznych. Jest podstawowym wyposażeniem warsztatów jak i laboratoriów, a także sal dydaktycznych, zdecydowanie ułatwia pracę przy różnego rodzaju czynnościach serwisowych lub edukacyjnych. Co najważniejsze – urządzenie wyposażono zarówno w autotransformator jednofazowy o mocy 2000 VA, jak i autotransformator trójfazowy o mocy 3×2000 VA. Chłodzenie transformatorów odbywa się grawitacyjnie poprzez odpowiednie otwory wentylacyjne. Konstrukcja zbudowana jest z profili aluminiowych, podobnie jak obudowa została wykonana z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo. Urządzenie wykonane jest na najwyższej klasy podzespołach i komponentach producentów takich jak Lovato Electric, MCP, PCE, Lumel.

Główne funkcje i parametry

Konsola wyposażona jest w:

a) dwie grupy po 2 gniazda nieregulowanego zasilania sieciowego 230V (2p+E) załączane przełącznikiem załączającym i wyposażone kontrolką sygnalizującą napięcie.

b) pięcio biegunowe gniazdo siłowe regulowanego zasilania 3 fazowego oraz 5 wtyków laboratoryjnych 4mm załączane przyciskiem ON/OFF i wyposażone kontrolką sygnalizującą napięcie.

c) główny zasilacz regulowany załączany przyciskiem ON/OFF i wyposażony w kontrolkę sygnalizującą wybrany za pomocą przełącznika tryb AC lub DC. Zasilacz zabezpieczony został tak aby uruchomienie jego możliwe było tylko przy skręconym autotransformatorze na 0V. Napięcie i prąd mierzone są poprzez zamontowane w konsolecie mierniki. Obwód zabezpieczony dodatkowo zabezpieczeniem magneto-termicznym i nadprądowym wyłącznikiem C16. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła autotransformatora.

– DC w zakresie 0-260V o obciążeniu 0-8A, izolowane od zasilania sieciowego poprzez transformator separacyjny, zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym B10.

– AC 3 fazy w zakresie 0-450V o obciążeniu 0-8A.

Noga stołu elektrotechnicznego

d) zasilacz pomocniczy jednofazowy regulowany załączany przyciskiem ON/OFF i wyposażony w kontrolkę sygnalizującą wybrany za pomocą przełącznika tryb AC lub DC. Zasilacz zabezpieczony został tak aby uruchomienie jego możliwe było tylko przy skręconym autotransformatorze na 0V. Napięcie jak i prąd mierzone są poprzez zamontowane w konsolecie mierniki. Obwód zabezpieczony dodatkowo nadprądowym wyłącznikiem C16. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła autotransformatora.

– DC w zakresie 0-260V o obciążeniu 0-8A, izolowany od zasilania sieciowego poprzez transformator separacyjny, zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym B10.

– AC w zakresie 0-260V o obciążeniu 0-8A.

e) zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo prądowe 30mA, wyłącznik bezpieczeństwa, kontrolę kolejności faz, główny wyłącznik z możliwością blokady kłódką.

Noga stołu elektrotechnicznego

Opis elementów konsoli

 

1. Przełącznik załączania/wyłączania nieregulowanego zasilania AC 230V dla dwóch gniazd zasilających po lewej stronie konsoli
2. Gniazda (2P+E) z nieregulowanym zasilaniem AC 230V
3. Przełącznik załączania/wyłączania regulowanego zasilania pomocniczego AC/DC
4. Przełącznik wyboru zasilania AC lub DC dla zasilacza pomocniczego
5. Kontrolki informujące, o wyborze zasilania AC lub DC
6. Gniazda bananowe 4mm AC 0-260V (N, L, PE) lub DC 0-260V (+, -)
7. Gniazdo (2P+E) z regulowanym zasilaniem AC 0-260V
8. Mierniki napięcia i prądu w obwodzie zasilania pomocniczego
9. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
10. Przełącznik załączania/wyłączania regulowanego zasilania AC/DC
11. Przełącznik wyboru zasilania AC lub DC dla zasilacza regulowanego
12. Kontrolki informujące, o wyborze zasilania AC lub DC
13. Gniazda bananowe 4mm AC 0-450V (N, L1, L2, L3, PE) lub DC 0-260V (+, -)
14. Gniazdo siłowe pięcio-biegunowe z regulowanym zasilaniem trójfazowym AC 0-450V
15. Mierniki napięcia i prądu w obwodzie zasilania regulowanego
16. Przełącznik załączania/wyłączania nieregulowanego zasilania AC 230V dla dwóch gniazd zasilających po prawej stronie konsoli
17. Gniazda (2P+E) z nieregulowanym zasilaniem AC 230V

Noga stołu elektrotechnicznego EL-2000 jest dostawką do stołu o głębokości 750mm i wysokości maksymalnej 840mm. Stół nie stanowi części zestawu. W przypadku zainteresowania również stołem prosimy kierować zapytanie ofertowe przez formularz kontaktowy.

Zatem jeżeli jesteście Państwo zainteresowani produktem prosimy kierować zapytania ofertowe poprzez nasz formularz kontaktowy.

EiAplus

TAG: Stół elektrotechniczny, noga stołu elektrotechnicznego, stół do pracowni elektrycznej, stół warsztatowy, konsola elektryczna, stół z autotransformatorami, stół z regulowanym zasilaniem, Stół laboratoryjny